دوشنبه 18 آذر 1398

دیدار چهره به چهره فرماندار شهرستان رشت با مردم در دفتر کار خود.

ایجاد : ‎1398/07/30 13:10 بازدید: 104
دولت و ملت همدلی و همزبانی