دوشنبه 25 آذر 1398

بخشداری مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:45 ویرایش : ‎1394/07/07 10:32 بازدید: 5153

بخش مرکزی در یک نگاه :
بخش مرکزی رشت یکی از بزرگترین بخشهای تابعه شهرستان رشت که دارای ۵۲۲ کیلومتر مربع وسعت می باشد(لاکان ۱۷۵ کیلومتر ، دارسازی ۱۱۸ کیلومتر و پیربازار ۶۹ کیلومتر مربع) . ازشمالبه بخش خمام و شهرستان بندر انزلی ، از جنوب به بخش سنگر و شهرستان رودبار ،‌از شرق به بخش کوچصفهان ،‌از غرب به بخش تولمات و شهرستان های صومعه سرا ، از فومن و شفت منتهی می گردد .
بخش مرکزی دارای ۴ دهستان به نامهای دارسازی (حومه) ،‌پسیخان ،‌لاکان و پیربازار و ۶۹ روستا با ۱۷۰۰۳ خانوار و ۵۶۶۲۵ نفر جمعیت بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ می باشد .

در مجموع از ۶۹ روستا ۴۱روستا از نعمت گاز برخوردار و ۹ روستا در حال انجام و ۱۹ روستا فاقد گاز می باشد همچنین کلیه روستاهای حوزه بخش مرکزی از نعمت برق برخوردار و وضعیت آب شرب در این بخش به این شرح می باشد که ؛ ۲۲ روستا دارای آب شرب بهداشتی ،‌۷روستا در حال انجام و ۴۰ روستا فاقد آب آشامیدنی بهداشتی می باشدواز۶۹ روستا تعداد ۶۲ روستا دارای طرح هادی مصوب و ۷ وستا فاقد طرح می باشد .از لحاظ دارا بودن خانه بهداشت ۴۸ روستا دارای خانه بهداشت و ۲۱ روستا فاقد خانه بهداشت می باشندو از مجموع این روستاها تعداد ۳۱ روستا دارای دفتر مخابراتی و ۲۸ روستا فاقد دفتر مخابراتی می باشند لکن همه روستاها دارای تلفن می باشند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی