معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1397/02/05 12:52 بازدید: 5874

نام و نام خانوادگی :

فریبرز سعیدی کیا

سمت : بخشدار مرکزی رشت

تحصیلات :

فوق لیسانس مدیریت دولتی

سوابق کاری :

مشاور استاندار و عضو هیئت مدیره ی شرکت سرمایه گذاری و توسعه ی منطقه ی آزاد انزلی

بخشدار مرکزی رشت

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی