معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1398/09/14 18:10 بازدید: 6089

 

نام و نام خانوادگی :

مانی زرشکی

سمت : بخشدار مرکزی رشت

تحصیلات :

فوق لیسانس روابط بین الملل

سوابق کاری :

مشاور فرماندار رشت از سال 93 تا 96

بخشدار بخش کرکانرود از توابع شهرستان تالش

بخشدار مرکزی رشت

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی