معرفی بخشدار کوچصفهان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/11/07 10:40 ویرایش : ‎1398/03/29 10:21 بازدید: 2222

 

نام و نام خانوادگی : حبیب اله اخینه

سمت : بخشدار کوچصفهان

تحصیلات :

دولت و ملت همدلی و همزبانی