دوشنبه 25 آذر 1398

درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1396/02/04 10:28 بازدید: 3499

بخش مرکزی شهرستان رشت یکی از بخش‌های تابعه شهرستان رشت در استان گیلان در شمال ایران است

تقسیمات کشوری

شهر: رشت

بخش مرکزی شهرستان رشت

دهستان پسیخان
دهستان لاکان
بخش پیربازار
دهستان دارسازی


جمعیت: بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان رشت در سال ۱۳۹۰ برابر با 696576نفر بوده است

دولت و ملت همدلی و همزبانی