دوشنبه 25 آذر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1396/02/03 12:35 بازدید: 10206

دفتر فرماندار
شماره تماس : 01333112005
نمابر : 

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
شماره تماس: 01333112005
نمابر : 01333111905

دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
شماره تماس: 01333112005
نمابر : 01333119595

روابط عمومی
تلفکس : 01333124741

حراست
تلفکس : 

امور اداری و مالی
تلفکس : 01333112005

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفکس : 01333112005

 بخشداریهای تابعه:

بخشداری خمام

شماره های تماس :34429977-

بخشداری خشکبیجار

شماره تماس : 34462577

بخشداری لشت نشا

شماره تماس :34402387

بخشداری کوچصفهان

شماره تماس : 34552032

بخشداری مرکزی

شماره تماس : 33123138

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی